Услуги

Архитектурно Проектиране

Стартираме с обемно-пространствено проучване на обекта и позиционирането му на терена, преминаваме през техническа и завършваме с работна фаза. По време на проектирането се разработват и съгласуват всички детайли и специфични моменти с екип от инжинери.

Прочети още

Изработваме инвестиционни проекти в следните категории сгради:

 • Жилищни сгради
 • Административни сгради
 • Хотели и рекреационни сгради
 • Промишлени сгради

Интериорен Дизайн

Стил, пропорции, обеми, цветове, мащаби и акценти. Интериорът не е просто подреждане на мебели - той стартира с овладяването на обемите и функцията в едно пространство, за да се стигне до най-важното - уют и хармония.

Прочети още

Нашата задача в тази сфера започва от заснемането на съществуващия обект до завършването му до ключ. Разработваме индивидуални и типови интериори в следните категории:

 • Хотелски комплекси
 • Апартаментни хотели
 • Офис и търговски центрове
 • Частни апартаменти
 • Ресторанти и барове

Управление на проекти

Предлагаме пълен пакет услуги свързани с координацията и управлението на строителните и проектантски услуги:

Прочети още
 • Инвестиционно проектиране
 • Проучване и планиране
 • Проектиране във всички фази
 • Узаконяване на проектната документация. Разрешение за строеж.
 • Строителен процес
 • Бюджетиране
 • Подготовка на тръжна документация и провеждане на търгове за строителството
 • Координация на строителния процес
 • Строителен контрол
 • Авторски и инвеститорски надзор

Узаконяване и промяна на статут

Ние можем да направим проектна документация за Вас свързана със следните видове работи:

Прочети още
 • Възстановяване на строителни книжа
 • Промяна на предназначението на помещения и обекти
 • Узаконяване или направа на проекти за рекламни и фирмени информационни табели в СО
 • Узаконяване или направа на проекти на ремонти и преустройства