Екстериори

Еднофамилни къщи, с. Лозен

Настоящият проект предвижда да се реализират 5 броя еднофамилни къщи в имот с квадратура 3543м2. Всяка от къщите е проектирана със сутерен, първи жилищен етаж и втори жилищен етаж при свободно застрояване. Предвидено е всяка от къщите да има обособено дворно пространство, изразено в идеални части от общия имот.

Проектът предвижда директен автомобилен достъп от улицата до всяка една от къщите на първия ред и допълнителна алея с ширина 3м, която обслужва къщите на втори ред.
Еднофамилните къщи разполагат с три нива по вертикала: ниво сутерен – на кота -2.80, ниво партерен жилищен етаж – на кота ±0.00, ниво жилищен етаж – на кота +3.40. Всички къщи са разположени на различна абсолютна кота ±0.00. Всяка от къщите е проектирана с голямо дневни пространство - тип "барн".

Къщите са проектирани в два типа, всяка с по 3 спални и кабинет. Имат осигурен двоен гараж в полувкопан сутерен, като е използвана денивелацията в имота. Входът на къщите е външен, като е подчертано с архитектурен акцент чрез обема на стълбата.

Къщите са решени със всички съвременни технологии в част ОВК. Предвидена е и вентилация за всяка стая с приток на пресен въздух.

За имота не са достигнати и не са целяни максималните градоустройствени показатели, което допринася за повече простор и качество на обитаване.

Клиент
Н.К.
Фаза
в строителство
Година
2021
Локация
с. Лозен
Площ
РЗП за всички къщи - 1632кв.м.